anasayfa hakkimizda linkler iletisim
   
   
   
SİTE PLANI
Şifa Nedir
Bireysel Hizmetler
Uygulamalar & Teknikler
Eğitimler
Psişik Korunma
Aura ve Enerji Alanı
Tamamlayıcı Yöntemler
Ruhsal Şifacılar
Yazılar
Kitaplar
 
 
 
 

DORA VAN GELDER KUNZ

(1904–1999)

 

Dora Van Gelder Kunz, 1904 yılında, Hindistan’ın doğusunda Djombang yakınındaki Tjeweng’de medyonomik yetenekler ile dünyaya gelmiştir. Bu yetenekleri, çok erken yaşlarda tanıştığı ünlü Teozofist C.W Leadbeater ile olan psişik çalışmalarından sonra daha da gelişir.

Dora Kunz, “Kişisel Aura” adlı kitabının hayat hikayesi bölümünde, çocukluğu ve kişiliğinin şekillenmesi hakkında şunları yazmıştır.

“...Sanıyorum 7 ya da 8 yaşlarımdayken medyonomik yeteneklerimin farkına vardım ve bu yaşlarda medyonomik yeteneğimi geliştirmeye başladım. Bu yıllarda, kendisi de ünlü bir medyom ve teozofi yazarı olan C. W. Leadbeater babamın arkadaşı olduğu için sık sık evimize ziyarete gelirdi. Leadbeater yeteneğimin farkına vararak benimle ve gördüğüm şeylerle oldukça yakından ilgilenmeye başladı. O yaşlarımda tüm varlıkların etrafındaki enerji alanını, fizik ötesi varlıkları vs. görebiliyordum ve bu yeteneklerin her insanda olduğunu zannediyordum.

 

Charles Webster Leadbeater, 1847–1932

 

12 yaşıma geldiğimde ailemle birlikte Avustralya’ya taşındık. Takip eden bir kaç yıl boyunca burada da, C. W. Leadbeater ile her gün görüşüyor, çalışmalar yapıyorduk. Aslında şimdi, bu yeteneklerimi nasıl kullanacağım konusunda beni nasıl eğittiğini ayrıntılı olarak hatırlayamıyorum ama bana (o yaştaki sessiz bir kız çocuğu için çok zor olan) bazı özel görevler veriyordu. Bu görevleri tamamlamaya çalışırken kendime ve yeteneklerime daha fazla güvenmeyi öğrendim.

Diğer bir taraftan, benim için en çok faydası olan ilk eğitim, erken yaşlardan itibaren babamın fikirlerimi savunma ve tartışma konusunda verdiği eğitimdi. Babam tartışmaları çok severdi ve bu tartışmalar sırasında beni, düşüncelerimi savunmam için zorlardı. Bu nedenle hiçbir şeyi sorgulamadan kabul etmemeyi öğrendim.

Oldukça küçük yaşta insanların benimle aynı fikirde olamayabileceklerini, benden farklı düşünebileceklerini öğrendim ve bu gerçeği kabul ettim. Bu özelliğim de benim, tıp uzmanları ile birlikte yaptığım çalışmalarda iyi bir duruşa sahip olmamı sağladı. Medyomluğu ya da psişik yetenekleri saçma bulan, bunlara inanmayan kuşkucu doktorlar ile yaptığım çalışmalarda bile onların bu tutumlarını hiç yadırgamadan işbirliği içinde çalışmaya devam edebiliyordum.

Çünkü böyle bir kuşkucu ve sorgulayan tutum beni hiç rahatsız etmiyor. Bence her insanın sadece kendisine mantıklı gelenler dışındaki iddiaları kabul etmeme ve sorgulama hakkı vardır.”

Dora Kunz, durugörü yeteneklerini on yıllar boyunca tıp alanında yapılan çalışmalarda kullanmıştır. Paranormal teşhislerde ve hastalara danışmanlıkta doktorlarla birlikte çalışmıştır. Nörolog Şefika Karagülle (uluslararası kaynaklarda Shafica Karagulla olarak geçer), Kunz ile birlikte epilepsi ve diğer hastalıklar üzerinde gerçekleştirdiği çalışmalarının bir kısmını Breakthrough to Creativity (De Vorss, 1968) adlı kitapta ve 1986 yılında yayınladığı yeni kitabında toplamıştır.

1970 yılında, Dora Kunz ve New York Üniversitesi’nde hemşirelik bölümü profesörlerinden Dr. Dolores Krieger, “Terapötik Temas” adını verdikleri şifa tekniğini geliştirmişlerdir. Terapötik Temas, özellikle sağlık personelleri için geliştirilen ve eller aracılığı ile iyileştirici enerjileri aktarmaya dayalı olan psişik şifa tekniğidir. Bu tekniği öğrettikleri ilk sınıf New York Üniversitesi’nde master düzeyindeki hemşireler olmuştur

Dora Kunz ve Krieger, sağlık personelleri için yıllık şifacılık seminerleri düzenlemişler ve bu şifa tekniğini sekiz bin hemşireye ve pek çok sağlık çalışanına öğretmişlerdir.

 

Dolores Krieger

Dora Kunz, şifacılık alanındaki çalışmalarının yanı sıra meditasyon hakkında da konferanslar ve seminerler vermiştir. 1975 – 1987 yılları arasında Amerika’daki Teozofi Cemiyetinin Ulusal başkanlığını yapmış ve aynı kurumun yayınevi sorumlusu olarak, The American Theosophist adlı derginin baş editörü olarak da görev yapmıştır.

1999 yılında hayata gözlerini yuman Dora Kunz’un olağanüstü bir durugörü yeteneği vardır. Onun, hakkında hiçbir şey bilmediği insanların enerji alanını gözleyerek tanımladığı sağlık sorunları her defasında tıp uzmanları tarafından onaylanmıştır.

Dora Kunz’un “Kişisel Aura” Kitabının önsözünde Renee Weber, Kunz ve onun eşsiz yeteneği hakkında şunları dile getirmiştir:

“...Başarılı ve deneyimli bir psikiyatr olan bir tanıdığım, hayatında bir dönüm noktasına geldiği bir dönemde Dora’ya danışmıştı. Bu görüşmeden sonra bana şunları aktarmıştı: “Hayatımda hiç bir zaman kimse tarafından bu kadar iyi anlaşıldığımı hissetmemiştim. Sanki beni tüm benliğimle en derinine kadar görebildiğini hissettim. Sezgilerindeki incelik beni oldukça etkiledi.”

Kendisi kuşkucu olan ve eleştirici bir bakış açısına sahip olan bu tanıdığım psişik yeteneklere, medyomluğa kesinlikle inanmadığını ama Dora’nın gerçekten bir medyom olduğunu söylemişti... “

Aşağıdaki vaka, onun durugörü yeteneğinin ne kadar özel olduğunu gösteren örneklerden sadece biridir.

 

Vaka:

“Solar pleksus şakrasıyla ilgili çok ilginç bir vaka, ünlü bir gazeteci olan DT’nin Dora Kunz tarafından incelenmesiyle tespit edilmişti.

DT’nin eşi birkaç ay önce vefat etmiştir. Kendisiyle ilgili herhangi bir tıbbi teşhis yoktur çünkü yakın zamanda bir doktora görünmemiştir.

Dora Kunz, karın bölgesinde renk değişiklikleri ve normalin üzerinde parlaklık olduğunu belirtir. Ayrıca eterik alanın hareket hızındaki ritim bozukluğu da hızlıdan yavaşa değişmektedir. Karın ve iç organlara bakarken, karnın sol üst bölgesinde bir tıkanıklık tanımlar. Ama deneğin mide ve ince bağırsaklarla ilgili herhangi bir şikayeti yoktur.

Solar pleksusun taç yapraklarının rengi pembemsi bir sarıdır. Dora Kunz bunu, deneğin kişisel duygularını bastırması, stres altında olması şeklinde yorumlar. Ayrıca denek kendini fiziksel kapasitesinin üstünde bir çalışmaya zorlamaktadır.

Değerlendirmeden sonra Dora Kunz deneğin bir doktora görünmesini ve röntgen çektirmesini tavsiye eder. Deneğin tıbbi tetkikleri yapılır ve tam da Dora Kunz’un belirttiği yerde bir tıkanıklık tespit edilir. Aşağı kolon kanseri teşhisi konur ve hemen ameliyat edilir. Hasta ameliyattan birkaç hafta sonra Dora Kunz tarafından tekrar izlenir. Genel eterik daha az düşük titreşimdedir. Henüz normale dönmemiştir. Böbrek üstü bezi hala stres altındadır. Bu vakada durugörü gözlemi, tıbbi teşhisten önce yapılmıştır.” Alındığı kaynak: Şakralar ve Enerji Alanları, Ege Meta Yayınları

Dora Kunz’un Kitapları; Şakralar ve Enerji Alanları (Dr. Şefika Karagülle ile), Meleklerin Noeli, Kişisel Aura, Perilerin Gerçek Dünyası, Şifa ve Teröpatik Temas Tekniğine Ruhsal Bir Bakış.

 Kitapları dışında yılar boyunca yaptığı çeşitli konuşmaları içeren pek çok ses cd’leri de mevcuttur. Bu eserlerden Şakralar ve Enerji alanları ile Perilerin Gerçek Dünyası, Ege Meta Yayınları tarafından basılmıştır.

Değerli ziyaretçilerimiz, Perilerin Gerçek Dünyası adlı eser, Dora Kunz’un müstesta çalışmalarından biridir. Bu eserin özelliği, çok çeşitli kültürlerde farklı isimler altında anlatılan ve tanımlanan fizik ötesi varoluşlarla ilgili gözlemlerini ve algılamalarını, mümkün olabilen en iyi şekilde bizim boyutumuza aktarabilmiş olmasıdır.

Dora Kunz’un biyografisini çeviren: Nurhan Beyazıt Gevrek

         

   
       

Sayfa başı