anasayfa hakkimizda linkler iletisim
   
   
   
SİTE PLANI
Şifa Nedir
Bireysel Hizmetler
Uygulamalar & Teknikler
Eğitimler
Psişik Korunma
Aura ve Enerji Alanı
Tamamlayıcı Yöntemler
Ruhsal Şifacılar
Yazılar
Kitaplar
 
 
 
   

ŞİFA VE DOĞAL İYİLEŞTİRME SANATLARI

 

Fadime ÇELİK

 

Farklı şifa tekniklerini etkin bir şekilde uygulayarak binlerce insanın şifa bulmasını sağlayan doğal iyileştirme sanatları, insanın kendi sağlığının sorumluluğunu kendisinin üstlenmesi gerektiğini önemle vurgular. İnsanın kendi sağlığının sorumluluğunu üstlenmesi için;

1. Bireyin yalnızca bilinç düzeyinde değil bilinçaltı düzeyde de iyileşmeyi istemesi

2. Bireyin yaşadığı problemden kurtulması ve kalıcı bir iyileşme için kendiyle, bu yaşamında edindiği olumsuz anılarıyla, uzak veya yakın geçmişinden transfer etmiş olduğu anılarıyla - acılarıyla yüzleşmeyi göze alması gerekir.

Gerçekten de iyileşmeyi isteyen bireyin, ikinci maddede bahsettiğimiz süreci yaşayabilmesi için çoğu zaman kendisine rehberlik veya eşlik edecek bir danışmana ihtiyacı vardır. Danışman niteliğindeki kişi bir şifacı olabileceği gibi, alanında yetkinleşmiş kişilerden donanımlı bir eğitim almış danışmanlar, terapistler, hekimler de olabilir.

Sağlıklı bir beden ancak sağlıklı bir zihinsel, duygusal ve ruhsal durumla oluşturulabilir. Sağlıklı bir zihinsel, duygusal ve ruhsal durumda enerji alanı da sağlıklıdır. Enerji alanı sağlıklı olan bireyin fizik bedeni de mükemmel bir şekilde çalışır. Bu ilkeyi kavramış şifacılardan biri olan ve “uyuyan kahin” adıyla bilinen Edgar Cayce’nin şifa okumalarının ” ruhu iyileştirmeden bedeni iyileştirmek kötü olacaktır” diye başlaması boşuna değildir.

Doğal iyileştirme sanatı olan çeşitli teknikler nasıl iyileşme sağlar?

Doğal iyileştirme sanatı denilen teknikler; daha derin düzeyde ruhun ataletini kırarak onu devinime, değişime zorlar ve zihni özgürleştirir. Zihinsel farkındalığı takılıp kaldığı anıdan, acıdan yenileştirici, güçlendirici farkındalıklara yönlendirir. Olaylara başka açılardan bakmayı ve zihinsel yaratıcılığı devreye sokar. Hiçbir anı ve acının sonsuza kadar zihin alanında tutulmasına gerek olmadığını kavratır. O acının, o travmanın bireye ne kazandırdığı fark ettirilir. Değişim ve gelişim ruhsal büyüme için kaçınılmazdır. Her ruh eninde sonunda bu değişimleri bizzat kendi irade ve isteğiyle yaşaması gerekliliğini bilir. Ona bu gereklilik hatırlatılır.

Doğal iyileştirme sanatı denilen teknikler bireyin enerji alanında bulunan ve enkarnasyondan enkarnasyona (doğumdan doğuma) taşınan enerji bloklarını da dağıtıp enerjilerin serbestçe akmasını sağlar. Bireyin bilinç alanında, titreşimsel seviyede değişime ve daha süptil enerjilerle güçlenmeye neden olur. Ruhun potansiyel güçlerinin fizik üzerindeki etkinliğini artırır.

Doğal iyileştirme sanatı olan tekniklere; enerji şifacılığı, psikosentez, telkin, imgeleme, psikanaliz, NLP, EFT, meridyen terapileri, beden terapisi, regresyon terapisi örnek verilebilir.

Pek çok hastalık batı tıbbının geliştirdiği teknik ve ilaçlarla iyileşirken, bazı hastalıklar, ağrılar, problemler batı tıbbının olanaklarıyla iyileşmemektedir. Ruhu kabul etmeyen batı tıbbı, doğal olarak ruhsal tedavi yöntemleri diyebileceğimiz doğal iyileştirme sanatlarını da uzun bir süre kullanmamıştır. Ancak son yıllarda bazı hekimlerin, psikologların, psikiyatrist ve terapistlerin yukarıda saydığımız teknikleri uygulayarak elde ettikleri başarılar bu alanlardaki çalışmaları giderek daha yaygın kılmaktadır.

Sağlığı yeniden kazanmak,  çoğu vakada, bireyin bilinç dışında yatan ve hastalığa neden olan sebeplerin bilince çıkarılması ve zihindeki değişimlerin fizikteki yansımalarına dayanır. Terapiste veya şifacıya düşen ise, bilince çıkarma ve zihinsel değişimleri sağlama sürecini destekleyen bir yardımcı, bir eşlikçi olarak hareket etmektir. Hasta ve terapistin aynı amaç için çalışıyor olması iyileşme sürecini hızlandırır. Sağlığın gerçek anahtarı, arzu ya da ihtiyaçla sınırlanmış bir zihin değil, huzurlu ve farkında olan bir zihin halidir.

Doğal iyileştirme sanatlarında bedendeki rahatsızlıklar belirtiler olarak değil bir süreç olarak görülür ve bütüncül bir yaklaşımla, rahatsızlığa yani sonuca değil sürece yayılmış bulunan sebeplere ulaşılır. Bu sebepler ister psikolojik ister zihinsel olsun, ister mikrobik isterse dengesiz bir yaşamın getirisi olsun, isterse geçmiş hayatlardan bu hayata aktarılmış karmik izler olsun insan enerji alanında etkiler bırakır. Enerji alanında iz bırakan tüm etkiler bireyin enerji bedeninin olağan titreşim hızını düşürür. Enerji alanını daraltır. Şakra ve meridyenlerde tıkanıklıklara, bozunmalara, yırtılmalara vs. neden olur.

Sebepler yerlerinde durdukları sürece yalnızca sonuca yani hastalığa odaklı yapılan tedavi ve terapi süreçlerinde kalıcı olması istenilen iyileşme elde edilmeyebilir. Örneğin çocukluğunda bir yetişkinin şiddetine maruz kalan bireyin zihin alanında, o anda hissettiği her tür duygu (korku, öfke, çaresizlik, sıkışmışlık, yetersizlik vs.) kayıtlıdır. Yaşadığı şiddetin duygusuyla beraber, fotoğrafları, vizyonları da kayıtl����dır.

 Birey bilinç dışında tuttuğu bu travmanın varlığını,  duygu şiddetini günlük bilincinde hiç anımsamıyor olabilir. Ancak bilinç dışındaki bu kayıtlar içten içe bireyin enerji sistemine zarar vermeyi sürdürür. Ne zaman bu travmayı çağrıştıran bir duruma tanıklık etse veya yaşasa bilinç dışındaki etkiler enerji sistemini yıpratmayı hızlandırır. Enerji sisteminin bir katmanındaki bozulma,  enerji alanının diğer katmanlarına ve en sonunda fizik bedene hastalık şeklinde yansır.

Yaşanılan her çağın özgün koşulları olmuştur. Günümüzün de özgün koşullarını hep birlikte yaşamaktayız. Beş-on yıl önce adını bile duymadığımızı çeşitli teknikler ülkemizde de bilinir ve uygulanır olmuştur. Bu sevindirici gelişmeleri takip etmek, alanında yetkinleşmiş kişilerin eğitimlerine katılmak, danışmanlık almak gibi imkanlar içerisindeyiz. “Ben bu enkarnasyonumu, bu çağın bana sunduğu olanaklarla ruhsal gelişimim için maksimum faydayla geçirmek istiyorum” diyenlerin hizmetinde olabilecek doğal iyileştirme sanatları ülkemizde de başarıyla uygulanır olmuştur.

Hangi ekollerden, hangi terapi tekniklerinden, ya da hangi şifa tekniklerinden destek alabileceğimizi araştırmak, bilgi edinmek, alanlarında uzmanlaşmış danışmanları arayıp bulmak da kendi sağlığımızın sorumluluğunu üstlenip üstlenmememize bağlıdır.

   
       

Sayfa başı