anasayfa hakkimizda linkler iletisim
   
   
   
SİTE PLANI
Şifa Nedir
Bireysel Hizmetler
Uygulamalar & Teknikler
Eğitimler
Psişik Korunma
Aura ve Enerji Alanı
Tamamlayıcı Yöntemler
Ruhsal Şifacılar
Yazılar
Kitaplar
 
 
 
   

Nishino Solunum Tekniği (NST)

 

Sokushin Soluma ve Ki İlişkisi

Nishino bir tıp öğrencisiyken, New York Bale Okulu’nun ardından balet koreografi çalışmalarına başlamış ve Aikido çalışmalarının ardından hızlı bir şekilde Nishino Solunum Tekniği’ni (NST) oluşturmuştur (1). Doğu tıbbında yaşam için önemli olan Ki (Chi) enerji düzeyini artıran bu teknik üzerine yapay ortamda deneyler yapılmıştır.

 

Nishino Solunum Tekniği iki ana bölümden oluşur;

1- Ayak tabanlarından solumaya odaklanarak yapılan değişik soluma egzersizleri.

2- Bir başkasıyla Ki enerji değişimini amaçlayan “taiki”.

 

Nishino Solunum Tekniği sadece akciğerlerle soluma yöntemi değildir. Asıl amaç, oksijenden en iyi şekilde faydalanmak için kana giren oksijenin bedenin bütün yapı hücrelerine yayılmasının sağlanmasıdır. Eğer soluma verimli bir şekilde daha iyi hale getirilirse potansiyel yeteneğin ortaya çıkması beklenmektedir.

Ayak tabanlarının Doğu tıbbında ikinci kalp sayılması dolayısıyla solunum bağlamında bedenin önemli bir parçası olarak kabul görmektedir. Nishino Solunum Tekniğinin temeli Sokushin soluması (ayak tabanından solum) ve Ki’dir (2).

 

Sokushin Soluması:

Kökleriyle (ayak tabanları) besin ve su çeken bir bitki ya da ağaç imgelemesi temeldir. Uzun alınan nefesin ardından (sanki ayak tabanlarımızdan nefes alıyormuşuz gibi imgeleniyor) Ki enerjisinin ayak tabanlarından dizlere, uyluklara ve sonra göbek altında bulunan ve Çin tıbbında Tandene denilen bölgeye yükseldiğinin imgelenmesi gerekmektedir. Enerjiyi bu Tandene’e çektikten sonra omurganın aşağısına yöneltmek önemlidir. Kök bölgesine yöneltilen enerji, omurgadan yukarı yükseltilerek baştaki tepe noktasına ulaştırılır. Sonra enerji burun, boğaz ve göğsü izleyen düz bir çizgi boyunca ilerletilir ve ardından hemen Tandene’e geri itilir. Sonra nefes verirken enerji, ayak tabanlarına ve sonunda yerkabuğuna yollanır (2).

 

Nishino Solunum Tekniği (NST)

Bu egzersizlere başlamadan önce “karin” denilen hazırlık egzersizleri ile beden gevşetilir. Ardından sırasıyla tenyoi enten, gyoun, rengyo ve muhen Sokushin soluma egzersizleri yapılır. Tüm egzersizlerde kanyü (gevşeme) ve senen (kıvırma) önemlidir (2).

İmmün sistemi aktive ettiği bilinen ve stres düzeyini azalttığına inanılan Ki-enerjisinin (yaşam enerjisi) mitokondri üzerine etkisi Ohnishi ve arkadaşları tarafından araştırılmıştır. Isı (39oC–10 dakika) altında bozulan sıçan karaciğer mitokondrilerine Nishino tarafından Ki enerjisi uygulanmıştır. Deney düzeneğine optik filtreler yerleştirilerek Ki enerjisinin özelliği saptanmaya çalışılmıştır. Mitokondrinin solunumu Clarke tip oksijen elektrotlar ile ölçülmüştür (3).

 

Resim I: Ki-enerjisinin iki optik filtreler arasından uygulanması.

 

(Ohnishi ST, Ohnishi T, Nishino K. Ki-energy (life-energy) protects isolated rat liver mitochondria from oxidative injury.Evid Based Complement Alternat Med. 2006 Dec;3(4):475–82)

 

Çalışmacılar, ısı uygulaması süresince mitokondrial membran bütünlüğünün Ki enerjisi tarafından sağlandığını belirtmişlerdir. Mitokondri üzerindeki oksidatif stresin Ki enerjisi ile engellendiği ve hücre metabolizmasında koruyucu özelliği olan Ki enerjisinin hücre ölümünü önlediği gösterilmiştir. Olası etkinin oluşmasında kalsiyum iyonlarının önemli rol oynadığı ileri sürülmüştür. Bu çalışmanın verileri göstermiştir ki Ki enerjisinin dalga boyu infrared (kızılötesi) ışınlarının dalga boyuna yakın olup, 08.8–2.7 mm dalga boyu arasındadır (3).

Yine Ohnishi ve arkadaşları, yaptıkları diğer bir çalışmada, osteoblastik ve osteoklastik kemik hücre kültürü üzerine Ki-enerjinin etkisini araştırmışlardır. Farelerden alınan kemik iliği hücre kültürü üzerine Nishino 5–10 dakikalık Ki enerjisi uygulamış ve 72 saat hücrelerin çoğalması için bekletilmiştir.

Uygulamanın hemen ardından ve 4.günde hücreler sayılmıştır. Osteoklastik hücre aktivitesi Ki enerji uygulamasının ardından anlamlı olarak azalmıştır. Bu etkinin 5 ve/veya 10 dakikalık uygulamalar arasında ise anlamlı bir ilişki olmadığı gösterilmiştir. Mekanizmanın ne olduğu tanımlanamamakla birlikte Ki enerjisinin osteoporozu önleyebildiği gösterilmiştir (4).

İnsandan alınan kanserli karaciğer hücreleri üzerine Ki enerjisi uygulandığında tümör uyarıcı genin azaldığı ve DNA sentezinin artırıldığı gösterilmiştir. İnsan vücudu üzerinde infrared (kızılötesi) radyasyon formunda kendini belli eden Ki enerjisinin kanser hücre büyümesini baskıladığı ve aynı zamanda hastanın immün (bağışıklık) fonksiyonlarını uyardığı gösterilmiştir (5).

Bu çalışmalardan, Doğu tıbbında Ki veya yaşam enerjisi olarak isimlendiren bu enerjinin nasıl bir mekanizma ile bu etkileri ortaya çıkardığı üzerine çeşitli hipotezler ileri sürülmüştür. Küçük bir açısal farkla Ki enerjisi direkt olarak yayılan bir ışın veya ışık gibidir ve bu ışın ayna ile yansıyabilmektedir. Yapılan deneysel çalışmalarda Ki enerjisinin açık ortamlarda (park vs gibi) 100 metre uzaklıktaki bir kişiye ulaştırılabildiği hatta enerjinin açısal değişimiyle birlikte uygulanan kişide ileri ve geri yönde hareket ortaya çıkarılabildiği gösterilmiştir. Ki enerjisi kendine spesifik (özel) bir dalga boyuna sahiptir. Bunun LASER radyasyonuna benzer karaktere sahip olduğu düşünülebilir. Ki enerjisinin, kuantum fizik mekanizmaları temelinde ‘Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation’ (LASER) özelliği gösterdiği ileri sürülmüştür. Deri yüzeyinde bulunan dedektörlerin Ki’yi yayma mekanizmasına sahip olduğu düşünülmektedir (6,7). Fizik Tedavi alanında LASER ve farklı dalga boylarına sahip mekanizmalarla geliştirilmiş birçok fiziksel ajan tedavi amaçlı kullanılmaktadır (8).

 


Resim 2: 100 metre uzağa yapılan Ki uygulamasının 2 saniye sonrasında deneğin geriye doğru hareketi başlamıştır.

(Ohnishi ST, Ohnishi T. How Far Can Ki-energy Reach? A Hypothetical Mechanism for the Generation and Transmission of Ki-energy.Evid Based Complement Alternat Med. 2007 Oct 25)

Kaynaklar:

1. Ohnishi ST, Ohnishi T. Philosophy, Psychology, Physics and Practice of Ki. Evid Based Complement Alternat Med. 2008 Jan 28.

2. Nishino K. Yaşam Enerjisini Çoğaltma Teknikleri. Okyanus Yayınları. 2007.

3. Ohnishi ST, Ohnishi T, Nishino K. Ki-energy (life-energy) protects isolated rat liver mitochondria from oxidative injury.Evid Based Complement Alternat Med. 2006 Dec;3(4):475–82.

4. Tsuyoshi Ohnishi S, Nishino K, Uchiyama S, Ohnishi T, Yamaguchi M. Ki-energy (Life-energy) Stimulates Osteoblastic Cells and Inhibits the Formation of Osteoclast-like Cells in Bone Cell Culture Models.Evid Based Complement Alternat Med. 2007 Jun;4(2):225–232.

5. Ohnishi ST, Ohnishi T, Nishino K, Tsurusaki Y, Yamaguchi M.Growth inhibition of cultured human liver carcinoma cells by Ki-energy (life-energy): scientific evidence for Ki-effects on cancer cells. Evid Based Complement Alternat Med. 2005 Sep;2(3):387-93.

6. Ohnishi ST, Ohnishi T. How Far Can Ki-energy Reach? A Hypothetical Mechanism for the Generation and Transmission of Ki-energy.Evid Based Complement Alternat Med. 2007 Oct 25.

7. Ohnishi ST, Ohnishi T. The Nishino Breathing Method and Ki-energy (Life-energy): A Challenge to Traditional Scientific Thinking.Evid Based Complement Alternat Med. 2006 Jun;3(2):191–200.

8. Brosseau L, Welch V, Wells G, DeBie R, Gam A, Harman K, Morin M, Shea B,Tugwell P. Low level laser therapy (Classes I, II and III) for treating osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev. 2004;(3):CD002046


Çeviren: S. Yeşim Aren

   
       

Sayfa başı