anasayfa hakkimizda linkler iletisim
   
   
   
SİTE PLANI
Şifa Nedir
Bireysel Hizmetler
Uygulamalar & Teknikler
Eğitimler
Psişik Korunma
Aura ve Enerji Alanı
Tamamlayıcı Yöntemler
Ruhsal Şifacılar
Yazılar
Kitaplar
 
 
 
 

 

  

 

FADİME ÇELİK

 

 

Mobile Phone: 0 533 578 36 17

E-mail: fadimecelik3@gmail.com

Web site: www.ruhsalsifa.org

Marmaris - Muğla

 

 

Fadime Çelik, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun olup özel eğitim kurumlarında eğitmen olarak çalıştı. 1997 yılından beri üyesi olduğu İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği (İRAD) ve Bilyay Vakfında konferans ve seminerler vermekte, workshoplar yapmaktadır. Yazdığı makaleler Ruh ve Madde Dergisi’nde yayınlanmaktadır.

 

Aldığı Eğitimler

 

2013-2009, Derin Anı Süreci Regresyon  (DMP) eğitimi, Roger Woolger & Juanita Puddifoot.

2013, Entegrasyon; geçmiş ve şimdi arasındaki kırmızı sicim workshop, Marion Boon

2013-2012, Şamanik Yolculuk eğitimi, Juanita Puddifoot, Leo Rutherford

2012, Ana Meselenin Keşfi Aracılığıyla Dönüşüm workshop, Hans Tendam

2012 Optimum Denge Modeli (ODM 1)

2011, Zenginlik ve Bolluk Yaratma workshop, Mark Wentwort & Philipe De Moura

2010, Dinamik Tiyatro, Soy Ağacı Regresyonu/ Atasal Kökleri Yeniden Bağlamak,

Obsesyon - Ruh Kaybı ve Huzursuz Ölüler workshop, Mark Wentwort

2009, Deep Memory Process (DMP), Derin Anı Süreci (Regresyon)  workshop, Roger Woolger

2008, Geçmiş Yaşam (Regresyon) terapisi eğitimi, Dr. Janet Cunnıngham & Jeffrey J. Ryan.

2008,  Meridyen Terapileri workshop, Dr. William Cheung

2007, EFT eğitimi, Dr. İnci Erkin

2006-2003, Reiki eğitimi, Nilgün Thomson

2005, NLP eğitimi, Tamer Dövücü

Sertifika ve Üyelikler

 

2012, Roger Woolger Regresyon okulundan DMP uygulayıcısı Regresyon Terapisti sertifikası

2011, EARTh (Avrupa Regresyoncular Birliği) sertifikalı regresyon terapisti üyelik

2008, Amerika Regresyoncular Birliği; IBRT’den Regresyon Terapisti sertifikası

 

Fadime Çelik; Ruhsal şifa ve Reiki eğitimleri vermekte, EFT ve Psişik Korunma workshopları yapmakta, Ruhsal Şifacı ve Regresyon Danışmanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Yayınlanmış Eseri

 

Psişik Korunma, Enerji Alanınızı Koruma ve Dengeleme Teknikleri. 2008 & 2012 & 2013

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fadime Çelik graduated the Biology Department of Aegean University, Science Faculty and worked as biology teacher at private educational establishments. She gives lectures and presentations in Izmir Spiritual Research Society (IRAD) and BILYAY Foundation, of which she has been an active member since 1997. She has articles on self-knowledge, spiritual evolution, near death experiences, death and afterlife, reincarnation, obsession, chakras and human energy field, spiritual healing that have been published in the monthly Turkish magazine Ruh ve Madde Dergisi (Spirit and Matter Magazine).

 

 

Workshops and Trainings

2013-2009, Deep Memory Process (DMP) training, Roger Woolger & Juanita Puddifoot

Certified by Woolger Training International as a DMP practitioner.

2013, Entegrasyon workshop, Marion Boon

2012, Shamanic Journey training, Juanita Puddifoot, Leo Rutherford

2012, Transformation through Exploring the Core Issue workshop, Hans Tendam

2011, Creating Abundance and Wealth workshop, Mark Wentworth& Philipe De Moura

2010, Dynamic Theatre, Family Tree Regression/ Reconneting the Ancestral Roots, Obsession – Lost and Restless Dead workshop, Mark Wentworth

2009, Deep Memory Process (DMP) workshop, Roger Woolger

2008, Past Life Regression Therapy I, Past Life Regression Therapy II eğitimi, Dr. Janet

Cunnıngham & Jeffrey J. Ryan.  Certified by IBRT in 2008.

2008, Meridien Therapies workshop, Dr. William Cheung

2007, EFT training, Dr. İnci Erkin

2006-2003, Reiki training, Nilgün Thomson

2005, NLP training, Tamer Dövücü

 

Fadime Çelik; gives trainings in Reiki and Spiritual Healing and does workshops on EFT and Psychic Protection and continues her practice as a spiritual healer and regression consultant. She is a certified member of EARTh (The European Association for Regression Therapy).

 

Published Works

 

Psişik Korunma, Enerji Alanınızı Koruma ve Dengeleme Teknikleri

(Psychical Protection: Techniques to Protect and Balance Your Energy Field), 2008 & 2012 & 2013