anasayfa hakkimizda linkler iletisim
   
   
   
SİTE PLANI
Şifa Nedir
Bireysel Hizmetler
Uygulamalar & Teknikler
Eğitimler
Psişik Korunma
Aura ve Enerji Alanı
Tamamlayıcı Yöntemler
Ruhsal Şifacılar
Yazılar
Kitaplar
 
 
 
 

 

EFT, Duygusal Özgürleşme Tekniği

Oya Timurdoğan

 

EFT kelimesinin İngilizce açılımı “Emotional Freedom Technique” ve Türkçe karşılığı “Duygusal Özgürleştirme Tekniği”dir. Bu teknik; günlük streslerin, bağımlılıkların, öfke, acı, üzüntü, endişe, suçluluk gibi olumsuz duygular ve travmaların; uyku düzensizlikleri, kilo verme ya da kilo alma, sınav heyecanı, güvensizlik, yersiz korku, fobi, ilişki sorunları gibi problemlerin; yapamam, başaramam gibi zihinsel engellerin; fiziksel rahatsızlıkların duygusal ve zihinsel sebeplerinin; daha dengeli bir ruhsal yapıya sahip olmanın önündeki engellerin ortadan kaldırılmasında uygulanabilen tekniklerden biridir. Yaşadığımız olaylar karşısında zihinsel ve duygusal tepkiler veririz. Bu tepkilerimiz bedenlerimizde kimyasal değişikliklere neden olurken aynı zamanda enerji sistemimizi de etkiler. Özellikle ifade edilemeyen olumsuz duygular, yaşadığımız bir olay sonrasında almış olduğumuz …

 

 


 

REGRESYON TERAPİSİ

Dr. Janet Cunningham

 

Regresyon Terapisi kısaca bir kişiye, zihnindeki anılarda geriye doğru gitmesi için yol gösterme sürecidir. Bu süreçte zihin, gençlik anılarına, çocukluk veya bebeklik dönemine, rahime veya bunların da ötesinde “transpersonel anılara” gidebilir. Bu anılar yaygın biçimde “geçmiş yaşamlar” olarak bilinmektedir.

Regresyon Terapisinden faydalanmak için tekrardoğuş inancına sahip olmak şart değildir. Aslında, birkaç bin geçmiş yaşam regresyonu yapmış olmama karşın bu anıların ne olduklarını hala tam olarak adlandırabilmiş değilim. Bunlar:

• kişinin farklı bedenlerde tekrar tekrar bedenlenmesinden doğan bireysel ruh anıları,

• kişinin bilinçdışı fantezileri veya kişiliğinin ihtiyaçları,

• Carl Jung’un “kolektif bilinçdışı” dediği şeye erişim,

• arşetipik anılara uzanma veya

• bilim adamları tarafından henüz keşfedilmemiş bir ruhsal DNA olabilirler...

 

 


 

PSİŞİK VE RUHSAL ŞİFA

Dr. Stanley Krippner - Dr. Jeffrey Mishlove Söyleşisi

 

Hoş geldiniz. Bugün Dr. Stanley Krippner ile birlikteyiz. Dr. Krippner parapsikoloji ve bilinç incelemeleri alanında ülkenin en önde gelen düşünürlerinden biri. Onunla “Psişik ve Ruhsal Şifa” konusunu tartışacağız. Stanley, San Fransico’daki Saybrook Enstitüsünde profesörlük yapmakta, ayrıca, Bilinç İncelemeleri Merkezinin de müdürü. Hümanistik Psikoloji Birliğinin ve de Parapsikoloji Birliğinin eski başkanı. Psişik ve ruhsal şifa alanında Dr. Alberto Villoldo ile birlikte “Şifa Durumları” ve “Şifa Alemleri” adlı iki kitap yazdılar. Hoş geldin, Stanley...

 

 


 

RUHSAL ŞİFA NEDİR?

 

Dünyanın en eski şifa sanatı olan ruhsal şifa, günümüzde de dünyanın pek çok ülkesinde bu yeteneğe sahip olan şifacılar tarafından uygulanan son derece etkili bir iyileşme ve şifa bulma yoludur. Her çağda ve her kültürde rastlanan ruhsal şifacılar, ruhsal dünyanın acı çeker varlıklara uzandığı el olmuştur.

Ruhsal şifa, insanlığın var olduğu günden beri ruhsal alemin desteğiyle gerçekleşen bir şifa tekniğidir. Ruhsal şifacılar psişik hassasiyeti olan kişilerdir. Durugörü, duruişiti, sezgi gibi farklı özellikleri de olabilen ruhsal şifacılar olağan bilincin dışında kalan farklı bir bilinç haline geçerek ruhsal dünyadan gelen enerjileri alıp aktarabilen ve aktardıkları enerji sayesinde hasta bedenlerin kendini iyileştirmesi için gerekli enerjetik desteği sunan bireylerdir.

İnsanoğlunun var olduğu günden beri kullana geldiği bu iyileştirme sanatı, tüm çağlarda ve kültürlerde hemen hemen her tür hastalığın iyileştirilmesi amacıyla kullanılmıştır...

  

REİKİ NEDİR?

(EVRENSEL YAŞAM ENERJİSİ) 

 

Reiki, çok eski tarihlerden beri Tibetli Budistler tarafından kullanılan bir şifa tekniği olarak kabul edilir. Öncelikle Japonya’da yaygınlaşmasında ve kullanılmasında bu tekniği ön plana çıkaran isim Mikao Usui’dir.

Reiki kavramı Japonca REİ ile Kİ sözcüklerinden oluşmuştur. Rei; spiritüel bilgelik - şuur anlamına gelir. Ki ise (Çince Çi, Sanskritca Prana) yaşam gücü, yaşam enerjisi anlamındadır. Ki, her varlıkta var olduğu kabul edilen, tüm yaradılışın devamını sağlayan evrensel enerji olarak tanımlanır. Bu enerji aslında, tarih boyunca prana, od, orgon, illiaster gibi çok farklı isimlerle tanımlanmış olan evrensel yaşam enerjisidir.

Yazar ve Reiki Üstadı Hiroshi Doi’nin söylediğine göre Reiki şifa tekniği, tarih öncesinde şamanlar tarafından geliştirilmiş gizli bir yöntemdir. Şamanlar bunu şifa ve rehberlik sunmak için, doğa ile denge kurmak için, şifacı atalarımız diye adlandırdıkları ruhsal rehberlerinden bilgi ve yardım almak için kullanmışlardır...

 

 


   
       

Sayfa başı